نحوه شناسایی KPI ها در سازمان

احتمالا با مفهوم شاخص ارزیابی عملکرد یا همان KPI آشنایی دارید. منتها اینکه چه شاخص هایی و در چه سطوحی و با چه وزنی باید مورد بررسی و پایش قرار گیرد از اهمیت زیادی برخوردار است و تعریف نادرست آن ممکن است سازمان را به بیراهه بکشاند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.